venerdì 30 aprile 2021

Po desetih letih obljube še vedno niso izpolnjene

Po desetih letih obljube še vedno niso izpolnjene

10 let po podpisu memoranduma je normalno in obvezno, da stvarno in z dejstvi podkovano ocenimo
uresničitev podpisanega sporazuma.
Pri Narodnem svetu koroških Slovencev ob obletnici poudarjajo, da so pogajanja bila očividno
fiktivna. Takratni državni sekretar Josef Ostermayer je po lastnih besedah tedanjemu deželnemu
glavarju Gerhardu Dörflerju že decembra 2010 izročil seznam vseh krajevnih imen, pogajanja pa so se
začela šele februarja 2011. Prav tako je sedaj iz številnih prispevkov razbrati, da so v številne
pogovore pred dejanskim pogajanjem bili vključeni predstavniki Republike Slovenije, zastopniki t. i.
domoljubnih organizacij in očitno tudi dva predsednika drugih zastopniških organizacij koroških
Slovencev. Edino le predsednik NSKS, Valentin Inzko, da se je bo besedah Dörflerja pridružil šele
pozneje.
Rezultat pogajanj je krivičen, za kar ga je Zbor narodnih predstavnikov na svoji takratni seji tudi
odklonil. Predsednik NSKS Valentin Inzko pa je sodeloval pri pogajanjih, podpiral doseženi kompromis
in ga tudi podpisal zaradi pritiskov, zaradi miru v deželi in predvsem tudi zaradi številnih obljub, ki so
jih dali pogajalci. Obljube izpred desetih let pa še danes niso izpolnjene.
Predvsem je bila dana obljuba, da naj bi se dela na Novem Zakonu o narodnih skupnostih nadaljevala
hitro, obljubila pa se je tudi sistemska rešitev za Slovensko glasbeno šolo, ki pa je po prevzemu s
strani deželnega šolstva izgubila polovico svojih učenk in učencev.
Ob 10-letnici memoranduma pa Inzko meni, »da bi morala slovenska narodna skupnost pripraviti
katalog idej za naslednjih deset let, predvsem na področju šolstva, saj bi vsak član manjšine moral
imeti možnost izobraževanja v slovenščini od predšolske vzgoje do univerze. Prav tako se morajo
ustrezno urediti raba slovenščine na občinski ravni, drugih uradih in sodiščih, priznanje slovenščine
kot drugi deželni jezik ter reformirati organiziranost narodne skupnosti.«

Nessun commento:

Posta un commento