mercoledì 25 ottobre 2023

DICHIARAZIONE DEI VESCOVI DI GORIZIA, TRIESTE E KOPER

 

Le tragiche notizie che giungono dalla Terra del Signore portano anche fra di noi le conseguenze di quella che nel 2014 proprio a Redipuglia papa Francesco definì una “terza guerra mondiale combattuta a pezzi”.

In questi giorni si sono tornati a considerare anche i confini fra Italia e a Slovenia come luoghi da presidiare.

Pur comprendendo le ragioni alle basi di queste decisioni degli Stati, non possiamo non ricordare - guardando alla storia di queste nostre terre - che le nostre popolazioni sono state capaci di trasformare le divisioni e le differenze culturali, linguistiche, storiche in occasione di memoria reciprocamente donata. E così proprio i confini si sono trasformati in luogo di incontro e di accrescimento reciproco come testimonia, fra l’altro, la scelta di fare di NovaGorica, insieme a Gorizia, la Capitale europea della cultura 2025.

Il transito di tanti fratelli che giungono nelle nostre terre percorrendo la rotta balcanica deve continuare per noi ad essere non motivo di preoccupazione ma stimolo a testimoniare ogni giorno, senza interruzione e con rinnovato vigore quella diakonia dell’accoglienza a cui siamo chiamati e di cui, come credenti, saremo chiamati a rendere ragione.

Affidiamo a Maria, regina della pace che le nostre popolazioni pregano in tanti santuari da MonteSanto - Svetagora a Monte Grisa, il nostro impegno per essere costruttori di pace.

 

+ Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia

+ Enrico Trevisi, vescovo di Trieste

+ Jurij Bizjak, vescovo di Koper

 

 

Tragične novice, ki prihajajo do nas iz Svete dežele, prinašajo tudi med nas posledice tiste »tretje svetovne vojne po koščkih«, kakor so jo označili leta 2014, papež Frančišek prav v Redipulji.

Te dni so vpletene v to dogajanje tudi meje med Italijo in Slovenijo, kot kraji, ki jih je treba varovati.

Čeprav razumemo vzroke, ki so osnova te odločitve naših držav, ne moremo mimo dejstva  - če se ozremo v zgodovino naših krajev – da so bili naši narodi sposobni spremeniti delitve ter kulturne, zgodovinske in jezikovne razlike v priložnost za obojestransko bogatitev; zato so se prav meje spremenile v kraj srečanja in medsebojne delitve duhovnih dobrin, kakor priča, med drugim, izbira Nove  Gorice in Gorice za evropsko prestolnico kulture 2025. Prihod mnogih bratov, ki po balkanski poti stopajo po naši zemlji, ne sme vzbujati zaskrbljenosti v nas, pač pa vsak dan, neprekinjeno in z vedno novim poletom, spodbujati diakonijo sprejemanja, v katero smo poklicani in zaradi katere bomo morali, kot verniki, dati odgovor. Izročamo Mariji, kraljici miru, ki jo naši narodi častijo v mnogih krajih, od svetišča na Sveti gori – Monte Santo do Vejne, naše prizadevanje za gradnjo miru.

+ Carlo Roberto Maria Redaelli, goriški nadškof

+ Enrico Trevisi, tržaški škof

+ Jurij Bizjak, koprski škof

Nessun commento:

Posta un commento