giovedì 21 luglio 2022

Fwd: Gost Luciano Patat - I treni per i lager - 27.7. Kulturni dom Gorica

 

  1. TISKOVNO POROČILO

»SREČANJE Z AVTORJI« V KULTURNEM DOMU V GORICI

Predstavitev knjige

»I TRENI PER I LAGER. LA DEPORTAZIONE DAL CARCERE DI GORIZIA (1943-1945)«

GOSTA VEČERA: avtor - zgodovinar LUCIANO PATAT


Sreda, 27. julija 2022 ob 18.00 uri
V okviru tradicionalnih srečanj z avtorji, ki jih prireja Kulturni dom v Gorici (ul. Brass, 20 - Italija), bo v sredo, 27. julija 2022 ob 18.00 uri, gost večera priynani furlanski zgodovinar Luciano Patat iz Krmina, avtor knjige »I treni per i lager. La deportazione dal carcere di Gorizia (1943-1945)« (Vlaki za taborišča. Deportacija iz goriškega zapora (1943-1945), katera je letos izdala založba IFSML iz Vidma. Uvodno misel bosta ob tej priložnosti podala tržaški  publicist  Igor Tuta iz Nabrežine in predsednik Kulturnega doma v Gorici, Igor Komel.


Knjiga pripoveduje o deportacijah zapornikov iz goriškega zapora v Nemčijo v dvajsetih mesecih nemške okupacije mesta (september 1943 – april 1945). V tistem času so Nemci aretirali in zaprli nad 7.000 ljudi, med katerimi so jih okrog 3.000 deportirali v Nemčijo: 1.900 so jih poslali v koncentracijska taborišča, 1.200 na prisilna dela; med temi je bilo tudi 27 članov goriške judovske skupnosti.

Večina deportirancev je prihajala iz slovenskih občin, ki so takrat bile del goriške pokrajine. V taboriščih je našlo smrt več kot 700 deportirancev.  

Knjiga je razdeljena na 20 poglavij, eno za vsak mesec okupacije. Prinaša mesečna poročila o glavnih policijskih operacijah in obdela tragično zgodbo o vlakovnih kompozicijah za Nemčijo. Opiše tudi streljanje talcev in partizanov ob obzidju goriškega gradu in na drugih mestnih lokacijah.

V dodatku so v knjigi nanizani biografski podatki 3.000 interniranih (osebni podatki, dan aretacije in deportacije, ciljno koncentracijsko taborišče, preselitve, datum smrti, oz. povratka domov).

Vse podatke je avtor izpisal iz registrov zapora v Gorici (matična knjiga, dnevnik dogajanja, spisek zapornikov). Zapiski vsebujejo informacije o zapornikih, o policijskih organih, ki so opravljali aretacije, o izrečenih obsodbah in o končni usodi zajetih: izpustitev, deportacija, streljanje.


Srečanje prirejajo v skupnem sodelovanju Kulturni dom v Gorici, Slovenska kulturno gospodarska zveza (Skgz), goriška sekcija ANPI – VZPI in kulturna zadruga Maja iz Gorice (projekt »Čederamci današnjega časa) v sodelovanju s inštitutom IFSML iz Vidma, združenjem »Apertamente« iz Gorice, ter pod pokroviteljstvom Dežele Fjk. 


Nessun commento:

Posta un commento