giovedì 30 maggio 2024

Notevole interesse per la mostra Tone Kralja / Precejšnje zanimanje za razstavo Toneta Kralja

 

Riscuote successo , come previsto, la mostra documentaria "Pane e giochi - Pittura di Tone Kralja 1941-1945" allestita nella galleria superiore del Kulturni dom -Centro culturale di Gorizia - Gorica.

La mostra, visitabile fino al 2 agosto 2024, è organizzata dal Kulturni Dom Gorica- Centro Culturale di Gorizia - dal muzej novejše zgodovine- Museo di Storia recente della Slovenia- di Lubiana, il Fondo Dorče Sardoč e dall'associazione culturale Maja (i "Čedermaci di oggi" progetto), con il patrocinio dei Comuni di Gorica e Nova Gorica (EPK 2025), della Regione Friuli-Venezia Giulia, del Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia e dell'Ufficio della Repubblica di Slovenia per gli sloveni all'estero e nel mondo. In questi giorni hanno visitato la mostra anche numerosi scolari e studenti di diverse scuole slovene e italiane di Gorizia e Nova Gorica .

Nella foto, gli alunni delle classi 3° e 4° dell'istituto "J. Vega" di Gorizia (specializzazione in informatica e telecomunicazioni), accompagnati dalla prof. Maria Kostnapfel.

L'orario espositivo (dal lunedì al venerdì) in questo periodo è dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:00. orari e la sera durante vari eventi culturali. Per informazioni più dettagliate gli interessati possono rivolgersi alla sede del Kulturni dom (ul. Brass 20 - tel. 0481.33288).

Presso il Trgovski Dom .Casacommerciale di Gorizia è invece esposta la seconda parte della mostra'"Omaggio a Tone Kralj" intitolata Dipinti sacri.

 Kot je bilo pričakovati vlada precejšnje zanimanje za dokumentarno razstavo "Kruh in iger - Slikarstvo  Toneta Kralja 1941 -1945", ki je v teh dneh na ogled v zgornji galeriji Kulturnega doma v Gorici. Razstavo, ki bo na ogled vse do 2. avgusta 2024,  prirejajo v Kulturni dom v Gorici, Muzej novejše zgodovine Slovenije iz Ljubljane, Sklad Dorče Sardoč in kulturna zadruga Maja (projekt Čedermaci današnjega časa«), s pokroviteljstvom občin Gorica in Nova Gorica (EPK 2025), Dežele Furlanije Julijske krajine, Ministerstva RS za kulturo in Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V teh dneh so si ogledali razstavo, poleg posameznikov tudi številni dijaki in učenci raznih slovenskih in italijanskih šol z Goriškega in Novogoriškega. Na sliki dijaki 3. in 4. razreda zavoda »J. Vege« iz Gorice (smer informatika in telekomunikacije), katere je spremljala prof. Marija Kostnapfel.

Urnik razstave (od ponedeljka do petka) je v tem obdobju od 9.00 do 12.30 in od 15.30 do 18.00. ure ter v večernih urah med raznimi kulturnimi prireditvami. Za vse podrobnejše informacije se lahko zainteresirani obrnejo na urad Kulturnega doma v Gorici (ul. Brass 20 – tel. 0481.33288).

V Trgovskem domu v Gorici pa je v tem času na ogled drugi del »Poklona Tonetu kralju« z naslovom Sakralne slike.


Nessun commento:

Posta un commento